Personuppgiftspolicy

Senast uppdaterad: för 6 månader sedan

Allmänt

Att skydda dina personuppgifter och din integritet är av största vikt för Filmstaden. När du gör ett köp hos oss eller använder våra tjänster ger du oss förtroendet att hantera dina personuppgifter. Vi utför all insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Det är viktigt för oss att ge dig klar och tydlig information om vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi behöver göra det, på vilket sätt uppgifterna används och vilka rättigheter du har.

Denna personuppgiftspolicy riktar sig till våra kunder, däri nuvarande, tidigare och potentiella kunder, medlemmar i vårt lojalitetsprogram, användare och mottagare av en produkt eller tjänst som erbjuds av oss samt besökare på vår officiella webbplats, våra communities och biografer.

Personuppgiftsansvarig

Det svenska bolaget Filmstaden AB (”Filmstaden”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Filmstaden är en del av ODEON Cinemas Group (OCG).​

Följande enhet är personuppgiftsansvarig i förhållande till dig:

Filmstaden AB
Greta Garbos väg 11-13
169 86 Stockholm
Organisationsnummer: 556035-1651

Du kan i frågor som rör vår behandling av personuppgifter alltid kontakta oss genom vårt dataskyddsombud.

Via e-post: [email protected]

Via post: Filmstaden AB, att: DPO, 169 86 Stockholm

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till dig. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, och betaluppgifter. IP-adress, användargenererade data och medlems-ID är ytterligare exempel på personuppgifter, och även annan information som du lämnar till oss vid kontakt med kundservice.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Vi har inte rätt att samla in, använda eller lagra personuppgifter utan rättslig grund. Följande är de rättsliga grunder som vi baserar våra behandlingar på:

Avtal: Vi gör produkter och tjänster tillgängliga för dig och behandlar de personuppgifter som behövs för att kunna fullgöra ett avtal med dig (till exempel ett köpeavtal) och för att uppfylla eventuella förpliktelser som följer avtalet.

Berättigat intresse: Vi får behandla personuppgifter om dig när det krävs för att uppfylla våra berättigade intressen, förutsatt att dessa intressen väger tyngre än dina rättigheter och intressen av skydd. Denna rättsliga grund omfattar exempelvis ändamål som att tillhandahålla kundservice, säkerhetsändamål och för att förebygga brott och förbättra eller utveckla våra produkter och tjänster.

Samtycke: När du ger oss ett samtycke behandlar vi dina personuppgifter för det specifika ändamål som du har samtyckt till. Denna rättsliga grund används till exempel när du ber oss skicka dig erbjudanden.

Rättslig förpliktelse: När behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vår rättsliga förpliktelser.

För varje specifikt angivet ändamål med behandling av personuppgifter kommer vi informera dig om vilken av ovanstående rättsliga grunder som gäller.

Dina rättigheter

Du har ett flertal rättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Nedan framgår information om vilka rättigheter du har:

Rätt till tillgång

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.

Du har möjlighet att utöva denna rättighet genom att fylla i ett formulär som du hittar här.

Vi vill upplysa dig om att vi inte lämnar personuppgifter som består av bilder från trygghetkameror. Detta beror, dels på att vi inte har tekniska förutsättningar för att identifiera personer på våra bilder och inte heller att maska bort andra personer som förekommer på bilderna och dels på att bilderna automatiskt raderas efter trettio (30) dagar.

Rätt till portabilitet

När vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller fullgörande av avtal har du rätt att få en kopia av dina uppgifter överförd till dig själv eller till en annan part. Detta gäller endast personuppgifter som du själv lämnat till oss.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga och du har även rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Du har möjlighet att utöva denna rättighet genom att fylla i ett formulär som du hittar här.

Om du är medlem i vårt lojalitetsprogram har du möjlighet att logga in till ditt konto och redigera dina kontaktuppgifter på dina medlemssidor under "Min Profil".

Rätt till radering

Du har rätt att få alla personuppgifter som vi behandlar om dig raderade när som helst, förutom i förekommande fall:

Om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera uppgifterna, exempelvis om du har gjort ett köp och vi måste behålla dina personuppgifter kopplade till transaktionen i bokföringssyfte

 • Om du har ett pågående ärende hos kundservice

 • Om du har en obetald skuld till oss

 • Om du har en öppen beställning/order

Du har möjlighet att utöva denna rättighet genom att fylla i ett formulär som du hittar här.

Du har även möjlighet att själv avsluta ditt medlemsskap hos oss vilket du gör i din medlemsprofil (vid inlogg via vår webbplats).

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • Om du invänder mot personuppgiftsbehandling som är baserad på vårt berättigade intresse begränsar vi all behandling av sådana uppgifter i väntan på att det berättigade intresset verifieras.

 • Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga begränsar vi all behandling av sådana uppgifter i väntan på att uppgifternas riktighet verifieras.

 • Om behandlingen är olaglig kan du invända mot att personuppgifterna raderas och istället begära att användningen av dina personuppgifter begränsas.

 • Om vi inte längre behöver personuppgifterna men du behöver dem för att försvara rättsliga anspråk.

Du har möjlighet att utöva denna rättighet genom att fylla i ett formulär som du hittar här.

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som är baserad på vårt berättigat intresse. Vi kommer då inte att fortsätta behandla uppgifterna tills vi kan uppvisa berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter eller som beror på rättsliga anspråk.

Rätt att återkalla ditt samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till varje behandling som du har lämnat ditt samtycke till. Om du gör detta upphör vi med behandlingen av dina personuppgifter för det specifika syftet.Om du i fortsättningen ändå exponeras för marknadskommunikation i dina sociala medier-flöden eller i din webbläsare är detta en fråga mellan dig och plattformsleverantören.Du kan återkalla ditt samtycke eller invända mot vidare marknadsföringskommunikation genom att:

 • Följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick som vi gör.

 • Redigera inställningarna för notifieringar i ditt medlemskonto.

 • Dra tillbaka samtycket för riktade marknadsföringskakor för i cookieinställningarna

   här.

 • Konfigurera integritetsinställningarna i ditt konto för sociala medier eller din webbläsare.

 • Kontakta kundservice för support ([email protected]).

 • Radera/inaktivera ditt medlemsskap.


Hur du utövar dina rättigheter

Du kan utöva din rätt till radering, rättelse, begränsning och tillgång till information genom att använda vårt formulär som du hittar här.

Du kan utöva rätt till dataportabilitet och invändning genom att kontakta kundservice ([email protected]).

Dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att säkerställa att vi behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på [email protected]. Skriv "Dataskyddsfråga DPO" i ämnesraden.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Om du har klagomål på Filmstadens behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten IMY (www.imy.se).

Personuppgifter vi samlar in och ändamål

Köp online, i app & butik

Varför använder vi dina personuppgifter Vi använder dina personuppgifter eftersom detta är nödvändigt för oss för att kunna genomföra köp- eller upprätta tjänstekontraktet med dig, för att kunna hantera leverans av den tjänst eller produkt du begärt, för att hantera återbetalningar och garantiärenden, för att identifiera dig och kontakta dig vid behov, för att tillgängliggöra kvitton samt för att skicka dig uppdateringar eller informationsmeddelanden som berör de avtalade tjänsterna/produkterna.

Typ av personuppgifter

 • Kontakt- och adressuppgifter som namn, postnummer, leveransadress, e-postadress och telefonnummer

 • Betalningsuppgifter och transaktionsdata

 • Medlemsnummer (om relevant)

Hur vi använder dina personuppgifter Vi använder personuppgifter vi fått från dig i samband med de köp och/eller reservationer som du gjort på vår webbplats och/eller i vår mobilapp samt annan information du väljer att lämna till oss via tjänster som är kopplade till ditt köp och/eller reservation. Vi använder dina kontaktuppgifter för att skicka ut nödvändig information till dig som är kopplat till den tjänst som du har begärt samt för att följa upp graden av kundtillfredsställelse för de tjänster som vi tillhandahåller. Vid återköp samlar vi in ditt telefonnummer för att kunna ha möjlighet att kontakta dig vid eventuella felaktigheter.

Vi behandlar inte konto- eller kreditkortsuppgifter. Alla betalningar hanteras av våra utvalda partners för betaltjänster. Vi använder betallösningar för köp online, i mobilapp och i butik som tillhandahålls av Nets och Collector Bank (Walley checkout) vilket omfattar betalningsmetoder för kort- och swishbetalningar.

Om du är medlem i vårt lojalitetsprogram sparar vi information om dina köp och för att skapa personligt innehåll som vi skickar till dig om du har valt att ta emot marknadsföring från oss. Vänligen se avsnittet för medlemskapet för mer information.

Vem som har tillgång till dina personuppgifter Dina personuppgifter delas med leverantörer som tillhandahåller oss kommunikationstjänster och IT-lösningar för ERP/affärssystem. Leverantörer som tillhandahåller betaltjänster är själva ansvariga för personuppgiftsbehandlingar som sker i anslutning med betalningar. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med leverantörer som hanteras leverans av fysiska biljetter och presentkort.

Rättslig grund för att behandla dina personuppgifter När vi gör våra produkter och tjänster tillgängliga för dig behandlar vi dina personuppgifter enligt vad som krävs för att fullgöra ett avtal med dig och de förpliktelser som följer av avtalet. När du utövar en konsumenträttighet behandlar vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla de förpliktelser som följer av att fullgöra ett avtal med oss.

För alla andra syften som hänvisas till här behandlar vi dina personuppgifter baserat på våra berättigade intresse som företag.

Hur länge vi sparar dina uppgifter Vi sparar och behandlar inte dina personuppgifter längre än vad som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra avtals- och konsumentförpliktelser. Dina kontakt- och adressuppgifter sparas i 30 dagar efter genomförandet av den föreställning du köpt eller reserverat dina biljetter till. Betalar du med Swish sparar vi ditt telefonnummer i 90 dagar efter att föreställningen ägt rum.

För att uppfylla vissa rättsliga förpliktelser är vi skyldiga att behandla vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter fastställs genom exempelvis skatte-, redovisnings-, bokförings- och konsumentlagstiftning. Uppgifternas lagringstid varierar beroende på syfte, sammanhang och tillämplig lagstiftning.

Medlemskap

Varför använder vi dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna skapa, hantera och hålla ditt medlemskap och dina uppgifter uppdaterat och aktuellt, för att kunna ge dig alla förmåner och belöningar du har rätt till och för att kunna ge dig information om dina beställningar och köp, intjänade poäng och din medlemstatus/medlemsnivå. Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för att följa upp ditt besök hos oss i förbättrings- och utvecklingssyfte.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig vårt lojalitetsprogram och en skräddarsydd personlig upplevelse av våra tjänster och produkter som ingår under vårt varumärke. Detta gör vi genom att skapa och distribuera marknadsföringsmaterial genom flera kommunikationskanaler, till exempel e-post, sociala medier och pushnotiser i mobilappen. Vi skickar dig slumpmässiga och personliga erbjudanden och inbjudningar i form av rabatter, rekommendationer, kampanjerbjudanden, förhandsvisningar, medlemskvällar och tävlingar som anordnas av oss.

Vi kan använda uppgifter om beställningar och köp för att upptäcka överträdelser av villkoren för medlemskapet samt för att upptäcka bedrägerier.

För att övervaka eventuella försök till otillåten inloggning till ditt konto, använder vi under en begränsad tidsperiod det användar-ID och den IP-adress som används vid inloggning.

Typ av personuppgifter

 • Medlemsnummer

 • Kontakt- och adressuppgifter som namn, postnummer, leveransadress, e-postadress och telefonnummer

 • Personnummer

 • Födelsedatum

 • Uppgifter om beställningar och betalningar

 • Användarnamn/ID

 • IP-adress

 • Enhets-ID

 • Användargenererade data (t.ex. köp-, klick- och sökhistorik)

Hur använder vi dina personuppgifter
Vi använder personuppgifter som vi har fått direkt från dig i samband med att du registrerade dig för medlemskapet, som du delar med oss genom att använda våra tjänster, genom webbkakor and andra spårningstekniker på vår webbplats och i mobilappen samt från publika personadressregister. Kundservice kan även komma att använda dina uppgifter för att kontakta dig i ett kundserviceärende.

För att göra medlemskapet relevant för dig personanpassar vi innehåll utifrån din användarprofil. Den personanpassning vi gör baseras på analys av dina intressen och användarbeteenden på vår webbplats och i mobilappen vilket exempelvis är kopplat till de köp som du har gjort, vilka orter och biografer du är intresserad av, tävlingar och medlemsevent som du har deltagit i och hur du har interagerat med vår mobilapp och webbplats. Mer information om detta hittar du under avsnittet som heter ”Marknadskommunikation & Annonsering”.

Vi använder personnummer för att automatiskt hålla medlemsuppgifter aktuella och uppdaterade genom att utnyttja personadressregister. Detta gör vi för att försäkra oss om att förmåner och erbjudanden som lämnas är kopplade till rätt medlem, få insikter i målgruppers livsfas samt för att, vid speciella tillfällen som till exempel födelsedagar, kunna skicka ut personliga erbjudanden. Uppgiften används även för att kontrollera din ålder vid registrering av medlemskapet. Detta i enlighet med villkoren som gäller för medlemskapet                

Det kan vid biljettköp förekomma att en medlem i vårt lojalitetsprogram lämnar personuppgifter om andra medlemmar i samband med gemensamma biografbesök i syfte att fördela poäng. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har tillåtelse att lämna dessa uppgifter från den person det berör.

Om överträdelser av villkoren för Filmstadens medlemskap eller misstänkt bedrägligt beteende upptäcks, använder vi dina personuppgifter, till exempel din e-postadress och ditt medlemsnummer, för att kontakta dig och vidta åtgärder.

Mer information om vårt medlemskap hittar du i våra Medlemsvillkor.

Vem har tillgång till dina personuppgifter
Vi kan komma att dela dina personuppgifter när så krävs för att vi ska kunna uppfylla det avsedda ändamålet med behandlingen och för att vi ska ha möjlighet att tillhandahålla de medlemstjänster som vi erbjuder. Vissa av dessa tredjeparter agerar som vårt personuppgiftsbiträde och utför en uppgift för vår räkning, exempelvis leverantörer som utför webb- och dataanalys och annonsering. Vi är då ansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker för dessa syften.

Vi kan också dela dina personuppgifter med parter som självständigt ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Detta innebär att vi inte har kontroll över hur de uppgifter som lämnas ska behandlas, exempel på sådana mottagare är banker och kortinlösenföretag. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt ansvarigt för den personuppgiftsbehandling som sker gäller företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Rättslig grund för att behandla dina personuppgifter
Behandlingen av dina personuppgifter som utförs för att skapa och hantera ditt medlemskonto och för att kunna göra produkter och tjänster tillgängliga för dig som medlem görs för att vi ska kunna fullfölja och uppfylla våra skyldigheter som rör avtalet om medlemskap. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas då neka dig medlemskap.

Behandlingen av dina personuppgifter som görs för att skicka dig marknadskommunikation i våra digitala kanaler baseras på ditt samtycke till att ta emot marknadsföring från oss.

För alla andra syften som hänvisas till här behandlar vi dina personuppgifter baserat på våra berättigade intresse som företag.

Hur länge vi sparar dina uppgifter
Vi sparar och behandlar dina personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter, allra senast till dess att medlemskapet har avslutats av dig, eller inaktiverats av oss på grund av användarinaktivitet under en period om 36 månader.

Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap. Om du väljer att göra det upphör ditt medlemskap och dina personuppgifter raderas. Medlemskapet kan avslutas av dig på ”Mina sidor”.

Användar-ID och IP-adress sparas under 30 dagar från varje inloggningstillfälle.

Vi kan spara dina personuppgifter under en längre tid om det krävs enligt lag eller för att kunna hantera en pågående tvist. 

Marknadskommunikation & annonsering

Varför använder vi dina personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för att skapa och distribuera marknadsföringsmaterial genom flera kommunikationskanaler som exempelvis sociala medier, e-post och pushnotiser i mobilappen. Vi använder dina personuppgifter för att kunna identifiera och följa upp våra kunders interaktioner med våra produkter och tjänster samt för att kunna skicka och visa slumpmässigt och personligt anpassat innehåll.

Typ av personuppgifter

 • Kontakt- och adressuppgifter som postnummer, e-postadress och telefonnummer

 • Uppgifter om beställningar och betalningar

 • Medlemsnummer (om relevant)

 • Födelsedatum

 • IP-adress

 • Enhets-ID

 • Användargenererade data (t.ex. köp-, klick- och surfhistorik)

Hur använder vi dina personuppgifter

Vi använder annonspartners för att göra vår marknadsföring effektivt och vi samarbetar med företag som tillhandahåller lösningar för sökmotorer, sociala medier och leverantörer av annonsnätverk (”annonspartners”). Vi samarbetar med annonspartners som exempelvis Meta, Snapchat och Youtube (Google) för annonsering i sociala nätverk och med Google för onlineannonsering och sökmotorannonsering.

Dessa annonspartners använder uppgifter som vi lämnar och som samlas in genom cookies och annan spårningsteknik. Annonser som du ser kan vara slumpmässiga, men också personanpassade baserat på dina interaktioner med oss genom analys av ditt kundbeteende på våra webbplatser och i mobilappen, till exempel din köp-, klick och surfhistorik. Genom detta kan vi i annonser föreslå produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av även på andra webbplatser och i sociala medier. Detta kallas återannonsering eller retargeting och remarketing. Genom retargeting kan vi till exempel utföra reklamkampanjer som är relevanta för dig, genomföra segmentsanalys och mäta annonsmaterialets effektivitet, resultat och räckvidd.

Våra annonspartners använder cookies och liknande tekniker för att spåra din användning av våra webbplatser och tjänster genom att komma åt uppgifter som lagras på din enhet eller i appar. Detta gör det möjligt för oss att identifiera och kommunicera med rätt målgrupp och visa dig relevant innehåll när du besöker webbplatser, appar och sociala medier.

Du har möjlighet att hindra Google från att via Google Analytics plattformen använda dina personuppgifter. Detta gör du genom att installera ”Google Analytics Opt-out Browser Add-on”. Mer information hittar du här.

Vi kan komma att kombinera uppgifter som vi fick av dig när du till exempel registrerade ett konto som medlem eller gjorde ett köp hos oss (till exempel e-postadress) med andra uppgifter som sammanställs via cookies och annan spårningsteknik (till exempel IP-adress och enhets-ID). Detta gör vi för att välja ut innehåll som passar dina intressen och förbättra vår interaktion med våra kunder och omfattar analys av kundbeteende och skapande av användarprofiler och segment. Annonspartners matchar denna information med deras egna användarprofiler. Om en matchning hittas visas relevant reklaminnehåll på annonspartners plattform som exempelvis i ditt flöde i sociala medier och i din sökmotor. Om det inte finns någon match förstörs dina uppgifter på ett säkert sätt. Dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt med hjälp av en kryptografisk säkerhetsmetod som kallas hashning. Detta innebär att dina uppgifter krypteras på ett sådant sätt att de inte kan läsas av någon annan än mottagaren för det uttryckligen angivna syftet.

Vem har tillgång till dina personuppgifter Vi kan dela dina personuppgifter samt en kundidentifierare, till exempel en krypterad e-postadress, IP-adress och ett enhets-ID, med våra annonspartners och mediebyråer som hjälper oss med kampanjplanering. Syftet med detta är att visa relevanta annonser för dig på tredje parts webbplatser, i sociala medier och appar.

Varje annonspartner är personuppgiftsansvarig för sin egen del av behandlingen, däribland eventuell överföring av personuppgifter till länder utanför EES.

Om du vill ha mer information om hur annonsörer använder dina uppgifter, rekommenderar vi att du läser respektive annonsörs integritetspolicy.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter Behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål baseras på ditt samtycke, däri även riktad annonsering i sociala medier. Detta omfattar även marknadsföring som bygger på data från cookies eller annan spårningsteknik.

För alla andra syften som hänvisas till här behandlar vi dina personuppgifter baserat på våra berättigade intresse som företag.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter Vi behandlar inte dina uppgifter längre än vad som krävs för att kunna tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig. Vi upphör med behandlingen av dina uppgifter i marknadsföringssyfte när du har avslutat ditt medlemskap hos oss och/eller aktivt avvisat vidare marknadsföringskommunikation från oss. Du kan dra tillbaka ditt samtycke för riktade cookies som används för beteendeannonsering i dina Cookieinställningar. Om du är medlem kan du dra tillbaka ditt samtycke till marknadskommunikation i inställningarna för ditt medlemskonto.

Tävlingar & event

Varför vi använder dina personuppgifter Vi använder dina personuppgifter för att kunna administrera ditt deltagande i tävlingar, medlemskvällar eller andra events som anordnas av oss. Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig med relevant information om tävlingen och/eller eventet samt ge dig tillgång till den plats där eventet hålls, bekräfta deltagande, kontakta vinnare, leverera och följa upp prisleveranser och i förekommande fall verifiera din ålder.

Det händer att vi filmar och fotograferar under våra event. Detta innehåll används för att marknadsföra våra tjänster och göra reklam för framtida event på vår webbplats, i sociala medier och i vårt marknadsföringsmaterial. Vi använder också innehållet internt för utbildningssyfte. Om vi har för avsikt att fotografera eller filma vid ett event kommer du att bli meddelad om detta. 

Typ av personuppgifter

•    Kontakt- och adressuppgifter som namn, postnummer, leveransadress, e-postadress och telefonnummer 
•    Medlemsnummer
•    Födelseår 
•    Foto/video

Hur vi använder dina personuppgifter
Vi använder personuppgifter som vi har fått från dig i samband med att du registrerar ditt deltagande. Vi använder endast sådana personuppgifter som vi behöver för att kunna administrera ditt deltagande samt för att kontrollera att du uppfyller de villkor som gäller för deltagande tex. ålder.
Om du är medlem i vårt lojalitetsprogram sparar vi information om ditt deltagande och använder detta för att skapa personligt innehåll samt för att skicka relevant information till dig om kommande tävlingar och/eller event.

Vem som har tillgång till dina personuppgifter
Dina personuppgifter delas med IT-leverantörer som tillhandahåller oss tjänster för elektronisk kommunikation och onlineformulär som möjliggör insamling av den information som krävs för ditt deltagande. I de fall då en tävling anordnas av ODEON Cinemas Group förekommer det att vi delar dina personuppgifter med andra bolag inom vår koncern för att kunna uppfylla våra skyldigheter kopplat till de tävlingsvillkor som gäller för tävlingen, tex. för att kunna leverera priser till vinnare.

Rättslig grund för att behandla dina personuppgifter
Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att göra en tävling eller ett event tillgängligt för dig är baserad på vårt berättigade intresse som företag. I vissa fall då det förekommer särskilda tävlingsvillkor baseras behandlingen av dina personuppgifter på ditt samtycke i samband med att du godkänner tävlingsvillkoren.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter
Vi sparar de personuppgifter du lämnat trettio (30) dagar från det att tävlingen eller eventet avslutats. Om du har utsetts till vinnare i en tävling sparar vi dina personuppgifter i upp till 6 månader. 

Om du är medlem i vårt lojalitetsprogram sparar vi information om ditt deltagande så länge du är kvar som medlem hos oss för att vi ska kunna skicka relevant information till dig om kommande tävlingar och/eller event.

Utveckling & förbättring

Varför vi använder dina personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter, tjänster, kundupplevelser och biografer. Detta omfattar analyser för att göra våra tjänster mer användarvänliga, till exempel att ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller lyfta fram de funktioner som används ofta av dig i våra digitala kanaler.

Vi använder också dina personuppgifter för att kunna kontakta dig med förfrågningar och gästundersökningsenkäter för att kunna fastställa graden av kundtillfredsställelse för de tjänster som vi tillhandahåller.

Typ av personuppgifter

 • Kontakt- och adressuppgifter som namn, postnummer, leveransadress, e-postadress och telefonnummer

 • Betalningsuppgifter och transaktionsdata

 • Köphistorik

 • Användargenererade data (t.ex. köp-, klick- och surfhistorik) och kommentarer i fritextfält

 • Medlemsnummer

Hur vi använder dina personuppgifter Uppgifter som används i utvecklings- och förbättringssyfte har samlats in för olika ändamål. Vi kan till exempel använda uppgifter om onlinetransaktioner för att utveckla vårt system för digitala köp. Alla analyser utförs med sammanställda (aggregerade/avpersonifierade) uppgifter men det kan förekomma att personuppgifter används i samband med sluttester av integrationer med andra externa IT-system och i samband med felsökning och felrättning. 

När du köper en biobiljett på vår webbplats eller i vår mobilapp kan din e-postadress komma att användas för att kontakta dig för att följa upp din upplevelse av ditt biobesök hos oss.

Vem som har tillgång till dina personuppgifter 
Dina personuppgifter delas med IT-leverantörer som tillhandahåller oss tjänster för dataanalys, testning, felrättning och felsökning.

Du kan komma att bli kontaktad av oss genom våra samarbetspartner för kundupplevelsehantering SMG-Service Management Group eller SYNO International för att delta i en frivillig gästundersökning.

Rättslig grund för att behandla dina personuppgifter
Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter är baserad på vårt berättigade intresse som företag.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter
Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter längre än vad som krävs för att vi ska kunna uppnå syftet för den här typen av behandlingar. Personuppgifter som används för att genomföra och samla in svar från gästundersökningsenkäter sparas i upp till 3 månader.

Säkerhet

Varför vi använder dina personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för att skydda våra besökare, kunder, medarbetare och tillgångar mot våld, bedrägeri, obehörig användning av våra plattformar, stöld, missbruk och annan skadlig verksamhet. För att värna om våra medarbetares, kunders och besökares säkerhet samt för att förebygga och utreda brott använder vi kamerabevakning i våra lokaler i vissa områden där vi bedriver verksamhet.

Typ av personuppgifter

 • Betalnings och -transaktionsuppgifter

 • Kontaktuppgifter

 • IP-adress

 • Beställningsinformation

 • Övervakningsbilder/foto

Hur vi använder dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter när du befinner dig inom våra kamerors synfält i de lokaler som har kamerabevakning. Vi har skyltar med nödvändig information som upplyser dig om att området är bevakat.

Vi aktiverar nödvändiga mekanismer för att undvika och spåra obehörig användning av våra plattformar, exempelvis under köpprocessen samt potentiellt bedrägeri som begås mot dig och/eller mot oss. Om vi anser att transaktionen kan vara ett bedrägeri eller om vi upptäcker ett onormalt beteende som kan vara en indikator för obehörig användning av våra funktioner, produkter eller tjänster, så kan transaktionen blockeras under bearbetningen. Du kan också komma att blockeras från att använda vår webbplats under en begränsad tid.

Andra uppgifter kan komma att användas för att utreda misstänkta brott endast om vi är ålagda att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Vem har tillgång till dina personuppgifter Dina uppgifter delas med företag som tillhandahåller säkerhetstjänster.

Dina personuppgifter kan komma att delas med myndighet såsom Polisen om vi är ålagda att uppfylla en rättslig förpliktelse samt våra interna säkerhetsrepresentanter.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter
Om det inte finns en rättslig förpliktelse är behandlingen av dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse att genomföra nödvändiga verifieringar för att upptäcka och förhindra potentiella bedrägerier och obehörig användning av våra plattformar samt för att skapa en trygg miljö för våra medarbetare, kunder och besökare.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter
Vi behåller inte dina personuppgifter längre än vad som krävs för varje syfte. Vi sparar bilder från våra övervakningskameror i högst 30 dagar, såvida vi inte är skyldiga enligt lag eller på begäran av en myndighet att behålla kopior av övervakningsmaterial under en längre tid för att bistå med en brottsutredning. Dessa kopior förstörs på ett säkert sätt när uppgifterna inte längre behövs.

Kundservice

Varför vi använder dina personuppgifter Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig den support och service som du själv begär när du kontaktar oss via e-post, telefon, chattfunktion, i sociala medier eller då ett kundserviceärende initieras vid besök på våra biografer. I samband med ett kundserviceärende använder vi dina personuppgifter för att kunna besvara frågor om våra tjänster och produkter, garantiärenden, eventuella klagomål samt för att tillhandahålla teknisk support samt för att förbättra din övergripande upplevelse av våra tjänster och produkter.Vi kan även komma att kontakta dig efter ditt kundserviceärende har avslutats och be dig delta i en frivillig kundserviceundersökning för att följa upp graden av kundnöjdhet för de tjänster som vi tillhandahåller och den support du fick av oss.

Typ av personuppgifter

 • Kontaktuppgifter som namn, e-postadress och telefonnummer

 • Medlemsnummer och interaktionslogg

 • Användargenererat innehåll, som e-postmeddelanden och chattutskrifter

 • För att kunna lösa ditt ärende kan det också hända att vi behöver komma åt och använda transaktionsuppgifter, till exempel beställnings-, betalnings- och leveransinformation

 • IP-adress och teknisk information om din enhet

Hur vi använder dina personuppgifter Vi använder personuppgifter som vi har fått från dig i samband med att du kontaktar oss i ett kundserviceärende. Vi använder endast sådana personuppgifter som vi behöver för att kunna lösa ditt kundtjänstärende. Vi kan komma att använda dina kontaktuppgifter för att kontakta dig om det uppstår problem med dina beställningar, medlemskonto eller andra tjänster som du har begärt.
Som stöd för våra medarbetares utbildning och utveckling kan vi ha medlyssning. Du kommer informeras om vi spelar in ett samtal i utbildnings- och utvecklingssyfte.Vem som har tillgång till dina personuppgifter Dina personuppgifter delas med IT-leverantörer som tillhandahåller oss tjänster för elektronisk kommunikation och systemlösningar för hantering av arbetsflöden (ärendehanteringssystem) och verktyg som vi använder i vårt ärendehanteringssystem för kundserviceärenden.

När du interagerar med oss i sociala medier, till exempel på våra Facebooksida, delas alla eventuella textmeddelanden och annan information som du själv väljer att inkludera i din kontakt med oss med namngiven plattformsleverantör. Detta sker i enlighet med den aktuella plattformens användarvillkor och integritetspolicy som du samtyckte till när du registrerade dig som användare. Vi åtar oss inget ansvar för plattformsleverantörens behandling av dina personuppgifter.

Rättslig grund för att behandla dina personuppgifter För att kunna tillgodose ditt och vårt berättigade intresse som företag av att hantera kundserviceärenden måste vi samla in och använda dina personuppgifter. Detta omfattar även den insamling av personuppgifter som sker i samband med att du kontaktar oss via vår chattbot för kundservice och support på vår officiella webbplats.

Ditt samtycke krävs för att vi ska kunna ha möjlighet att spela in ett samtal som berör ett kundserviceärende.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter Vi sparar dina personuppgifter i upp till 18 månader från och med den tidpunkt då ärendet registrerats. Det kan hända att vi fortsätter att spara och använda dina uppgifter om vi har oavslutade åtaganden gentemot dig, eller om vi av andra skäl är förhindrade att radera dem.

Som representant för företag eller annan organisation

Varför vi använder dina personuppgifter
Om du kontaktar oss som företrädare eller representant för ett företag eller en organisation, t.ex. i samband med förfrågningar om annonsköp, köp av företagsbiljetter eller bokning av event, möten och konferenser på någon av våra biografer, använder vi dina personuppgifter för att kunna kommunicera kring fullgörandet av våra avtalsskyldigheter av det ditt företag eller organisation bokat eller köpt, eller för att kunna kontakta dig, ditt företag eller din organisation med liknande erbjudanden i framtiden.

Typ av personuppgifter

 • Kontakt- och adressuppgifter som namn, postnummer, leveransadress, e-postadress och telefonnummer

 • Kundnummer (om relevant)

 •  

Hur vi använder dina personuppgifter Vi använder personuppgifter som vi har fått från dig i samband med att du skickar en förfrågan till oss som vi sedan hanterar för att leverera den tjänst du har begärt. Om du har köpt företagsbiljetter eller bokat ett event, möte eller konferens använder vi dina kontaktuppgifter för att skicka marknadsföring till dig med liknande erbjudanden.

Vem som har tillgång till dina personuppgifter Dina personuppgifter delas med leverantörer som tillhandahåller oss tjänster för digital marknadsföring, ERP/affärssystem och leverantörer som hanterar bokning av möten och konferens. Leverantörer som tillhandahåller betaltjänster är själva ansvariga för personuppgiftsbehandlingar som sker i anslutning med betalningar.

Använder du vår digitala webbtjänst för distribution av värdekoder är det ditt företag eller organisations som du representerar som är ansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker i anslutning med uppladdning av kontaktuppgifter och distribution av värdekoder. Vi agerar personuppgiftsbiträde i samband med att användandet av vår digitala webbtjänst.

Rättslig grund för att behandla dina personuppgifter För det fall en bokning av event eller avtal träffas är den lagliga grunden fullgörandet av vårt avtal. För det fall kontakten inte leder till bokning eller köp utgör den lagliga grunden vårt berättigade intresse av att kunna återkomma till dig med liknande erbjudanden i framtiden. Du kan alltid avvisa vidare marknadsföring genom att följa instruktionerna i de e-postutskick vi gör.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter Vi sparar dina personuppgifter i upp till 16 månader från och med den tidpunkt då en bokning eller ett köp registrerades. Det kan hända att vi fortsätter att spara och använda dina uppgifter om vi har oavslutade åtaganden gentemot dig, eller om vi av andra skäl är förhindrade att radera dem.

Vem vi delar dina personuppgifter med

Vi delar endast dina personuppgifter med dem som behöver uppgifterna för att kunna uppnå det avsedda ändamålet med behandlingen. Vi kan dela dina personuppgifter inom ODEON-gruppen dit Filmstaden tillhör för att uppnå det avsedda syftet med behandlingen, till exempel dataanalys av konsumentdata för att få marknadsinsikter och för skapande av marknadsföringsinnehåll.
 
Vi förbehåller oss rätten att överföra eventuella personuppgifter som vi har om dig i händelse av att vi förvärvas av eller sammanslås med en tredje part eller blir föremål för någon annan affärstransaktion som t ex. en omorganisation.
 

Personuppgiftsbiträden

När så krävs delar vi dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden för att uppnå det avsedda ändamålet med behandlingen. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar uppgifter på uppdrag av oss enligt våra anvisningar. Vi ställer höga krav på våra personuppgiftsbiträden och säkerställer att alla våra personuppgiftsbiträden lämnar tillfredsställande säkerhetsgarantier med avseend på dina personuppgifters säkerhet och konfidentialitet. Vi har skriftliga avtal med alla våra personuppgiftsbiträden, s.k. personuppgiftsbiträdesavtal, genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med: 
 • IT-tjänster (nödvändig drift, teknisk support, utveckling, felsökning och underhåll av våra IT-lösningar och affärssystem)

 • Logistik (posttjänster, logistik- och fraktleverantörer)

 • Hantering av tävlingspris (Filmdistributörer)

 • Order/transaktion- och betalningshantering (banker och andra betalningsleverantörer)

 • Kundservice (chatterbot på vår webbplats och ärendehanteringssystem)

 • Kundevents, möten och konferens (bokningshantering och kopplade tjänster)

 • Marknads- och gästundersökningar (utskick och insamling av gästers feedback om våra produkter och tjänster)

 • Annonser, kampanjer, reklam och digital marknadsföring (data- och webbanalysföretag, marknadsautomation, sociala-medieplattformar/applikationer, mediebyråer eller reklambyråer, tryck och distribution)

 • Försäkringsbolag (skadereglering mm.)

 • Internetleverantörer (tillgång till internet via wifi-tjänst)

 • Säkerhet (upptäcka och förhindra möjliga bedrägerier, missbruk och stölder)

Självständigt personuppgiftsansvariga

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga och som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi inte bestämmer eller har kontroll över hur uppgifter som lämnas till dessa företag ska behandlas.
 
Detta kan vara företag som:

 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösenföretag, banker och andra betaltjänstleverantörer)

 • Sociala medierplattformar som du interagerar med

 • Företag som hanterar allmänna godstransporter (speditörer och logistikföretag)

 • Mobiloperatörer och internetleverantörer som hanterar telefoni, data och internet

 • Bemanning- och rekryteringsföretag

 • Offentliga myndigheter (skattemyndigheter, polis eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

För företag som är självständigt personuppgiftsansvariga och som själva ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter gäller företagets egen integritetspolicy.

Var vi behandlar dina personuppgifter

De personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas i huvudsakligen i ett land inom den Europeiska Unionen (EU) eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) men kan också, när det är nödvändigt, överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES. Varje sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och utan att dina lagstadgade rättigheter påverkas. I dessa fall garanteras adekvat skyddsnivå genom beslut från den Europeiska Kommissionen.

Då och då kan vi komma att överföra personuppgifter från EU/EES till ett tredje land som saknar beslut om adekvat skyddsnivå. När detta sker använder vi Europeiska Kommissionens standardavtalsklausuler för dataöverföring, dvs. avtalsvillkor som både vi och mottagaren av personuppgifter skriver under och som säkerställer att dina rättigheter och friheter beaktas. När det är lämpligt vidtar vi också ytterligare skyddsåtgärder, t ex. kryptering, strikta åtkomstkontroller och pseudonymisering.

Cookies

Filmstaden använder cookies och andra spårningstekniker på vår webbplats för att ge dig som besökare full tillgång till olika funktioner och tjänster, för att kunna analysera användarnas beteende på webbplatsen samt leverera anpassat innehåll och marknadsföring. Vi samlar därmed in personuppgifter om ditt användande av vår webbsida.

En cookie är en liten textfil som placeras på din dator, mobiltelefon och liknande enheter. Det finns temporära cookies och permanenta cookies. Temporära cookies, kallade sessions-cookies, sparas på din enhet tills du stänger ner din webbläsare. Permanenta cookies har ett utgångsdatum och när det datumet har utgått, raderas dessa cookies när du återbesöker den webbsida som skapade den.

Cookies kan vara "förstaparts-cookies" eller "tredjeparts-cookies". Förstaparts-cookies är cookies som placeras på vår webbsida av oss. Tredjeparts-cookies är cookies som placeras på vår webbplats av en tredjepart, med tillstånd från oss.

I vår cookiepolicy kan du läsa mer om vilka cookies vi använder, vad dem används till och hur du kan hantera dina inställningar för samtycke till användningen av cookies. Vår cookiepolicy hittar du genom att trycka här.

Lagringstid

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Vissa uppgifter raderas dock löpande, t ex. uppgifter som samlas in via cookies och som raderas i enlighet med vår cookiepolicy.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen av personuppgiftspolicyn hittar du alltid på denna sida.

Vid ändringar som är av avgörande betydelse för hur vi hanterar dina personuppgifter, meddelas du via anslag på vår officiella webbplats eller via e-post. Läs gärna denna policy regelbundet så håller du dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter och din integritet.