Filmstadens medlemsvillkor

Senast uppdaterad: för 6 månader sedan

Allmänt om medlemskapet

Dessa villkor (”Medlemsvillkoren”) reglerar ditt medlemskap i Filmstadens kundklubb (”Filmstaden”).

”Medlemsvillkoren” utgör det avtal som gäller mellan dig (”Medlemmen”) och Filmstaden AB (org nr 556035-1651) när du blivit medlem i Filmstaden, och du bör därför läsa Medlemsvillkoren noggrant. Filmstaden AB förbehåller sig rätten att uppdatera Medlemsvillkoren från tid till annan. Om vi gör några väsentliga förändringar i Medlemsvillkoren meddelar vi dig via e-post.

Filmstaden AB förbehåller sig rätten att efter egen bedömning avsluta medlemskapet om detta missbrukas eller för det fall Medlemmen vid besök på Filmstaden AB:s biografer agerar i strid med Filmstaden AB:s vid var tid gällande ordningsregler. Ett avslutande av medlemskapet kan innebära att intjänade poäng förverkas. Filmstaden AB förbehåller sig också rätten att avsluta kundklubben Filmstaden, men ska då informera dig om detta minst sex (6) månader i förväg via e-post och övriga medlemskanaler.

Personuppgiftshantering

När du registrerar dig som Medlem i Filmstaden godkänner du att vi behandlar de personuppgifter du lämnar. I vår personuppgiftspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vad de används till och hur vi skyddar din integritet. Vi uppmanar dig att läsa igenom personuppgiftspolicyn noggrant och att kontakta oss om du har några frågor. För kontakt vänligen se vår personuppgiftspolicy.

Att bli medlem i Filmstaden

Medlemskap i Filmstaden skapas via registrering på www.filmstaden.se (”filmstaden.se”) eller via vår App ”Filmstaden” (”Appen”). Det är inte möjligt att registrera medlemskap i kassan på biograferna. Registrering görs sedan via e-post och du skapar din medlemsprofil och väljer ditt lösenord. Vi kommunicerar huvudsakligen med dig som medlem via våra digitala kanaler. Alla basfunktionerna för medlemskapet kommer du åt via ditt konto i Appen och på filmstaden.se. Appen är också tänkt att vara en kanal för kommunikation i direkt anslutning till dina biobesök.

När du registrerar dig som medlem får du frågan om du vill ta emot marknadsföring från oss i våra digitala kanaler, som t.ex e-mail, sms, social media eller push-notiser. Du kan när som helst välja att sluta ta emot marknadsföring genom att ändra dina kontoinställningar i Appen eller på webben, eller genom att följa länken i respektive meddelande. Vi kommer även om du avsagt dig marknadsföringsmeddelanden att fortsätta att leverera dina biljetter och bekräftelser via e-post. Vi kommer också att fortsätta kommunicera kring ditt medlemskap och relevant information inför dina besök.

Det är bara fysiska personer som fyllt 16 år som kan vara medlemmar i Filmstaden.

Ditt medlemskap är personligt och kan inte överlåtas eller användas av annan. Du ansvarar själv för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i andras händer. Om du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter, rekommenderar vi att du byter ditt lösenord omgående.

Medlemskapet får endast användas för icke-kommersiellt bruk. Du får inte sälja poäng och du får inte använda medlemskapet på ett sådant sätt att Filmstaden AB eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa Filmstaden AB:s regler.

Medlemsprofil

Du skapar din medlemsprofil genom att ange följande obligatoriska uppgifter; för- och efternamn, personnummer, din e-postadress och ditt mobilnummer.

Medlemskapet är kortlöst och du identifierar dig som medlem med ditt personnummer eller med ditt digitala medlemskort som finns i Appen.

På dina personliga sidor som du når via inloggning; ”Logga in” kan du se all information kring ditt medlemskap, och där kan du också hantera ditt medlemskap, se poäng och nivåer m.m. Du loggar in på Mina Sidor i Appen eller på filmstaden.se med din mailadress.

Medlemsår

Ditt medlemskap i Filmstaden börjar det datum du blir medlem och gäller därefter i 12 månader (det första Medlemsåret). Medlemskapet förlängs därefter automatiskt i 12-månaders perioder, där varje 12-månaders period utgör ett Medlemsår. (Om du varit medlem i Filmstaden AB:s tidigare lojalitetsprogram, Bioklubben, gäller särskilda regler, se punkt 12 nedan.)

Filmstaden AB förbehåller sig rätten att avsluta medlemskapet om inga besök eller köp i kiosken har gjorts under en period på tre år, varvid medlemskapet upphör, men självfallet kan du bli medlem på nytt vid ett senare tillfälle.

Du kan närsomhelst säga upp ditt medlemskap i Filmstaden.

Medlemsnivåer

Medlemskapet har två nivåer; medlem och Guldmedlem.

Guldmedlem blir den som under ett Medlemsår samlat in 1500 nivågrundande poäng* eller gjort 10 poängivande besök**.

*) Poäng som inte är nivågrundanden är t.ex. välkomstpoäng, dvs sådana poäng som vi ger till nya medlemmar, och kampanjpoäng, t.ex. poäng från ”dubbla-poäng” kampanjer. Övriga poäng du tjänar är nivågrundande och påverkar din medlemsnivå. **) Besök som inte är poänggivande är t ex besök som du betalat med poäng eller fria besök, t.ex. förhandsvisningar, fribiljetter eller personalkort. Övriga besök är poänggivande och påverkar din medlemsnivå.

Intjänade poäng/besök under ett Medlemsår (”Intjänandeåret”) ligger till grund för vilken medlemsnivå som ska gälla för dig det efterföljande Medlemsåret. Första gången du uppnår guldnivån gäller dock guldmedlemskapet också resterande del av Intjänandeåret, dvs du blir guldmedlem så snart du uppfyllt kraven i föregående stycke.

Hur man tjänar poäng

Du tjänar poäng på det du betalar för din egen biobiljett då du köper den i inloggat läge på Appen och på filmstaden.se eller i våra kassor och på alla produkter du handlar i våra kiosker.

Varje krona du betalar motsvarar 1 poäng.

Poäng för biljettköp registreras på Mina sidor när den föreställning biljetten gäller för är slut.

Poäng för inköp i våra kiosker registreras på Mina sidor direkt vid köptillfället. Observera att köp på restauranger och caféer som ligger inne i eller i anslutning till våra biografer, men som inte drivs av Filmstaden AB, inte ger några poäng. Om du är tveksam, fråga innan du handlar om köpet är poänggrundande.

Du kan också efterregistrera biljettköp upp till en vecka efter föreställningen. Detta gör du genom att kontakta Kundservice via filmstaden.se.

Men det finns som alltid vissa specialbestämmelser

  • Presentkort: Du får poäng på det du köper (din biljett och kioskinköp) när du använder presentkort som betalning, men du får inte poäng för köpet av själva presentkortet, dvs för att ladda kortet.

  • Rabattkort: Köp av din biljett med rabattkort ger poäng. Köp av själva rabattkortet ger inte poäng.

  • Reservationsavgifter: Om du köper din biljett efter att först ha reserverat den, tjänar du inte poäng på reservationsavgiften.

  • Företagsbiljetter: När du använder en företagsbiljett som betalning för din biljett ger det alltid 50 poäng.

  • Fribiljetter: Ger inga poäng

  • Biljetter du köper för poäng: Ger inga poäng

Fördela poäng till vänner

Om du i inloggat läge på Appen eller filmstaden.se eller i våra kassor köper biljett också åt annan medlem i Filmstaden, kan du genom att lägga till dennes medlemsnummer i Filmstaden se till att denne får poäng för sin biljett.

Handla för poäng

Du kan i inloggat läge använda dina intjänade poäng direkt i Appen, på filmstaden.se eller i våra kassor för att köpa biljetter (även till andra än dig själv) eller för att handla i vår kiosk. Poäng kan inte användas för biljettköp i våra biljettautomater. Du kan inte köpa biljett till IMAX för poäng. För vissa föreställningar eller evenemang kan det förekomma begränsningar i rätten att använda poäng för att köpa biljetter.

Vid köp av biljetter i Appen eller på filmstaden.se kopplas köpet direkt till ditt konto och du får tillgång till de biljetter du köpt som e-biljetter direkt i Appen. När du betalar med poäng i kassan på våra biografer krävs att du kan uppvisa giltig legitimation. Detta för att säkerställa att ingen obehörig använder dina poäng.

När du betalar biljetter eller handlar i våra kiosker med poäng dras de direkt från kontot. Vid eventuellt återköp sätts poängen tillbaka på ditt konto om de fortfarande är giltiga.

Hur många poäng som vid varje tid krävs för köp av biljett eller för produkter i våra kiosker, framgår på filmstaden.se.

Det är alltid de äldsta poängen som dras först när du handlar för poäng.

Poängens giltighetstid

Intjänade poäng är giltiga för köp det Medlemsår de tjänades in plus ytterligare två Medlemsår. Poäng som inte utnyttjas inom den perioden slutar att gälla. (Giltighetstiden för hur länge man kan handla för poängen har inget samband med bestämmandet av medlemsnivå, se punkt 6 ovan.)

Dina förmåner som medlem

Utöver att kunna handla för dina poäng kommer du som medlem att få olika erbjudanden från oss. Läs på filmstaden.se vilka olika förmåner och erbjudanden som vid var tid gäller för de olika medlemsnivåerna.

Vad gäller om jag varit medlem i Bioklubben?

Medlemsår

Om du tidigare varit medlem i Bioklubben flyttas ditt medlemskap över till Filmstaden och ditt Medlemsår bestäms efter vad som gällt i Bioklubben, dvs du börjar inte något nytt Medlemsår i Filmstaden. (Om ditt medlemsår i bioklubben t.ex. var 1 september – 31 augusti, så gäller det även i fortsättningen för ditt medlemskap i Filmstaden.)

Lagval och tvist

Svensk lag tillämpas på medlemskapet och dessa Medlemsvillkor. Tvist hänförlig till medlemskapet eller Medlemsvillkoren ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.